ആ 'ചാര' ങ്ങള്‍


7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നന്ദി... ആറങ്ങോട്ടുകര മുഹമ്മദ്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു പ്രളയകാലത്ത്... കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒന്നും തങ്ങളുടെ രക്ഷക്കെത്തില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത നാളുകൾ...

  ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാം വീണ്ടും കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു... എന്തൊരധഃപതനം... :(

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. എന്തൊരു തോൽവിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടേത്. അല്ലേ.. കഷ്ടം തന്നെ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. പ്രളയത്തിന്റെ ചാരം ആചാരത്തിനും നല്ല വളമായി മാറി ...!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. എന്തിലും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് കാണുകയല്ലേ, സുധീർ ഭായ്!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ