കുഞ്ഞും കിഴവനും

സ്പൂണ്‍ വഴുതി വീഴാറുണ്ട്;
കുഞ്ഞിന്റെ കളമൊഴി.

എന്റെ വിരലുകളില്‍നിന്നും;
കിഴവന്റെ മറുമൊഴി.

അറിയാതെ നനയുമെന്‍ നിക്കര്‍;
ലജ്ജയോടെ കുഞ്ഞ്.

നനയാറുണ്ടെന്റെ കള്‍സറായിയും,
കുണുങ്ങിചിരിച്ച് കിഴവന്‍.

കരയാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെനിയ്ക്ക്;
കുഞ്ഞിന്റെ ഗദ്ഗദം.

നിറയാറുണ്ടെന്റെ കണ്ണുകളും;
തൊണ്ടയിടറി കിഴവന്‍.

കൂട്ടുകൂടുവാനാരുമില്ലെനിയ്ക്ക്;
വിതുമ്പുന്നു കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടുകള്‍.

അറിയാമെനിക്കാവേദനതന്നാഴവും;
തലോടുന്നു ചുളിഞ്ഞവിരലുകള്‍.


(ഷെല്‍ സില്‍വര്‍സ്റ്റീനിന്റെ "ദി ലിറ്റില്‍ ബോയ് ആന്റ് ദി ഓള്‍ഡ് മാന്‍" എന്ന  ആംഗലേയ കവിതയുടെ മലയാള ആവിഷ്‌കാരം.)